Nieruchomości kupię i sprzedam, pośrednictwo, lokale, praca * Domy jednorodzinne * Domy wielorodzinne * Mieszkania * Do wynajęcia * Zamiana mieszkań, domów * Lokale użytkowe * Działki * Garaże, miejsca parkingowe * Inne Post reklamy w Nieruchomości

Palace in Dołhobyczów - 10000000 zł

Data opublikowania: 20-09-2015 19:04:22 | Imię i nazwisko: Maria Szcześniak | Lokalizacja: lubelskie | Miejsce: Dołhobyczów |

Dzień dobry, a gdybyśmy się nie
spotkali: dobry wieczór i dobranoc. Zapraszam Cię do raju, który możesz mieć na
własność...tu żaden dzień nie jest taki sam...i żaden wieczór podobny do siebie
nie jest...Good morning, and if we had not met:
good evening and good night. I invite you to paradise, which can have the
property ... here no day is the same ... and no evening similar to each other
is not ...Доброе утро, и если бы мы не встретились: добрый вечер и спокойной ночи. Я приглашаю вас в рай, который может иметь свойство ... вот, ни один день не то же самое ... и не вечером похожи друг на друга не является ...صباح الخير، وإذا كنا لم تتحقق: المساء والليل جيدة جيدة. وأنا أدعوكم إلى الجنة، والتي يمكن أن يكون لها خاصية ... هنا، لا اليوم هو نفسه ... وليس مساء مماثلة لبعضها البعض ليس ...Kontakt Maria Szcześniak: Palace in Dołhobyczów

*

*

*Wyślij do mnie e-maila z linkami do zarządzać ogłoszeniem