Sztuka współczesna

Exposition Art Blog  oferta Sztuka współczesna

Exposition Art Blog

Sztuka współczesna

Malarstwo to milcząca poezja - to słowa Symonidesa greckiego poety z czasów archaicznych. Te słowa do dzisiaj stanowią prawdę i istotę sztuki. Obrazy to ikony, drzwi do świata ponad niebem o któ...